Proreda

Just nu testas Proredas internetbaserade digitala processtöd för styrelser, ledningsgrupper och andra grupper som vill samarbeta enklare och bättre.

Kontakta gärna Paula Öquist om ni vill veta mer om Proreda, testa eller ställa frågor:

Telefon: 070 – 384 21 42
E-post: paula.oquist@proreda.se